top of page

Inom ämnesområdena arkeologi, historia, kulturhistoria, konsthistoria och arkitektur

har jag utfört översättningsarbete för bl a följande uppdragsgivare:

(Klicka på de understrukna orden för att se exempel!)

Domkyrkoforum i Lund

Domkyrkomuseet i Lund och

Lunds Universitets Historiska Museum

Nordiska Museet, Stockholm

EU-projektet Languages through Culture

Kursverksamhetens Förlag, Lund

Österlens Museum, Simrishamn

Utställningstexter på engelska

Utställningstexter, Utställningskatalog, broschyrer, Hemsidestexter, policydokument, övriga dokument och informationsmaterial på engelska och i mindre utsträckning på franska

Hemsidestexter, dokument, filmmanus, kulturinformation m.m. på engelska och franska

Gloslistor på franska

bottom of page