ArchWord översättningar -
 
 
 
Inom ämnesområdena arkeologi, historia, kulturhistoria, konsthistoria och arkitektur
har jag utfört översättningsarbete för bl a följande uppdragsgivare:

(Klicka på de understrukna orden för att se exempel!)
 
Domkyrkoforum i Lund
 
Domkyrkomuseet i Lund och
Lunds Universitets Historiska Museum
 
 
 
 
 

Nordiska Museet, Stockholm

EU-projektet Languages through Culture
 
 
 
 
Kursverksamhetens Förlag, Lund
 
Österlens Museum, Simrishamn

 
Utställningstexter på engelska
 
Utställningstexter, Utställningskatalog, broschyrer, Hemsidestexter, policydokument, övriga dokument och informationsmaterial på engelska och i mindre utsträckning på franska

Hemsidestexter, dokument, filmmanus, kulturinformation m.m. på engelska och franska
 
Gloslistor på franska