ArchWord översättningar -
 
 
 
Översätter och granskar svenska, engelska och franska texter med inriktning på 
arkeologi, historia, kulturhistoria och arkitektur
 
 
 
 
Med över 20 års erfarenhet som ämneslärare i engelska, franska och svenska, med god översättningsvana samt akademiska betyg i arkeologi och kulturhistoriska ämnen, har jag en bred och varierad erfarenhet av texter på akademisk nivå på ovanstående språk. Alla tre språken har dessutom varit mina hemspråk under skilda perioder i mitt liv.
 
Jag översätter artiklar, uppsatser och längre facktexter men även utställningstexter och -kataloger, broschyrer, hemsidor m.m., även mer vardagliga texter.
Mina ledord är noggrannhet, exakthet och stilkänsla.
 
För prisuppgifter och andra förfrågningar, var god använd formuläret på kontaktsidan eller skriv direkt till: info@archword.net.
 
F-skattesedel finns.
 
Antonia Hellstam
 
Fil. mag. i språk
Fil. kand. i arkeologi
 
Associerad medlem av Sveriges Facköversättarförening